Bạn sẽ mất bao nhiêu tiền?

  1. Tên: Bạn sẽ mất bao nhiêu tiền?
  2. Tên Khác: いくらでヤれますか?; Ikura de ya remasu ka?; How much will it cost you?
  3. Tác giả: 煙ハク, Kemuri Haku
  4. Số Tập: 1

it.ly/2JJu6VS


0 Comments:

View Blog

Blogger Template by Clairvo